HAKKIMIZDA

Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi

İTOTAM Divanı İlke Kararları

11.06.2018 tarihli Anlaşmazlık Tutarının 100.000TL‘yi Geçtiği Davalarda Hakem Ücretinin İkiye Bölünerek Alınması Hakkında Karar'ı görmek için tıklayınız.

24.03.2017 tarihli Faiz Talepli Uyuşmazlıklarda Anlaşmazlık Tutarı ve Masraf Avansı Hesaplanması Hakkında Karar'ı görmek için tıklayınız.

22.02.2022- tarihli Asıl Dava Dilekçesinde Talep Edilen Tutarın Artırılması Halinde İTOTAM HAKEM Ücret ve İdari Masraf Bedelinin Hesaplanması Hakkında Karar’ı görmek için tıklayınız.

12.05.2022 tarihli Hakem ücretlerinden doğan vergilerin ödenmesiyle ilgili Karar'ı görmek için tıklayınız.